miercuri, 7 ianuarie 2009

Fiecare muritor
în suflet poartă
o nevăzută cruce
dată
de cel căruia i se închină
şi dă tuturor
o meritată soartă;
cu ea venim în această lume
înveşmântaţi în lumină,
pe ea ne este înscris un nume
pe care îl purtăm
cu inimă senină
coborând în prăpastie sau urcând spre culme,
cu ea în mână luptăm
împotriva suferinţelor
şi tot de ea ne agăţăm
coşul plin al iluziilor;
pe ea ne ducem
când ceasul timpului sună
răstigniţi
de propiile noastre păcate
şi fără cunună,
ori pironiţi
şi cu speranţele legate,
aduşi ca jertfă
unor zeităţi întunecate
de cei care în suflete
au izvoarele iubirii secate
şi minţile goale,
de trufie şi nepăsare
cu rîvnă curăţate.

0 comentarii: