marți, 23 decembrie 2008

Pruncul Isus

Şterge, pruncule Isus, lacrimile copiilor!
Mângâie-i pe cei bolnavi şi pe cei bătrâni!
Fă-i pe oameni să arunce armele
Şi să se strângă într-o universală îmbrăţişare de pace!
Cheamă neamurile, blândule Isus,
Să dărâme zidurile înălţate
De mizerie şi de sărăcie,
De ignoranţă şi de indiferenţă,
Discriminare şi intoleranţă.
Eşti tu, prunc divin din Betleem,
Ce ne salvezi iertându-ne păcatul.
Eşti tu, adevăratul şi unicul Mântuitor
Pe care omenirea îl caută cu şovăire.
Dumnezeul păcii, dar pentru pacea întregii omeniri
Vino să trăieşti în inima fiecărui om
Şi a fiecărei familii.
Fii tu pacea şi bucuria noastră!

Papa Ioan Paul al II-lea

0 comentarii: